Czy apostille trzeba tłumaczyć?

Tłumaczenie dokumentów urzędowych to zadanie dla tłumacza specjalistycznego. Tylko tłumacze z dużym doświadczeniem są w stanie sprostać wymogom, które wynikają z treści dokumentów urzędowych. Zapotrzebowanie na tłumaczenia dokumentów jest ogromne. Do biur tłumaczeń ciągle zgłaszają się klienci z różnymi zleceniami. Niektórzy chcą zlecić tłumaczenie dokumentów samochodowych, inni potrzebują przekład notarialny. Można bez końca wymieniać, z czym klienci trafiają do tłumaczy. Specyficzność treści wymaga odpowiedniego przygotowania. Tłumaczenia specjalistyczne to bardzo trudny rodzaj przekładów. A jak wygląda sprawa z tłumaczeniem apostille? Czy apostille trzeba tłumaczyć? Czym w ogóle jest apostille? Wiedza o tym szczególnym dokumencie pozwoli sprawdzić konieczność tłumaczenia apostille. Wiele osób nie wie co robić z tą adnotacją. W tym artykule zostanie omówiona kwestia tłumaczeń apostille.

Co to jest apostille – to trzeba wiedzieć

Pochodzenie terminu apostille przynależy do języka francuskiego. Czym jest apostille? Apostille to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego lub odpisu aktu stanu cywilnego) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.

Jak używać apostille? Tą kwestię reguluje Konwencja Haska z 5 października 1961 roku. W chwili obecnej, wiąże ona 117 państw. W tym oczywiście i Polskę. Apostille sporządzana jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niej dołączanego.

Dlaczego wprowadzono apostille? Przed zawiązaniem Konwencji Haskiej, dokumenty sporządzone w jednym państwie, aby posiadały moc prawną w innym kraju, musiały zostać poddane legalizacji. Legalizacja dokumentów wiązała się z biurokracją długim procesem, który utrudniał czynności obywateli oraz urzędników. Konwencja Haska umożliwiła łatwiejsze respektowanie dokumentów obcych państw. To zdecydowanie przyspiesza procedury urzędnicze.

 

Warto wiedzieć: Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych?

Kto może wydać apostille?

W każdym państwie istnieją odrębne przepisy dotyczące organów uprawnionych do wydawania apostille. W Polsce, głównym organem do tego uprawnionym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. A konkretnie Dział Legalizacji tego ministerstwa.

Niektóre dokumenty przed złożeniem w MSZ wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia. Mowa tutaj między innymi o:

  • dokumentach ukończenia szkoły wyższej – apostille lub uwierzytelnienie wydawane jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
  • dokumenty notarialne, sądowe, pełnomocnictwa – wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia we właściwym miejscowo sądzie okręgowym;
  • dokumenty handlowe – muszą zostać zalegalizowane w KIGu lub właściwej Izbie Handlowej;
  • dokumenty medyczne jak prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalisty, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych muszą zostać uwierzytelnione w Ministerstwie Zdrowia.

Ciekawy artykuł: Tłumaczenia stron www z i na język angielski – jak wykonać je poprawnie?

Tłumaczenie apostille – niezbędne informacje

Czy apostille trzeba tłumaczyć? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wiele zależy od tego, gdzie dany dokument z adnotacją apostille będzie przedłożony. Państwa odrębnie traktują podejście do apostille. Jak pokazuje praktyka, wiele organów państwowych w różnych krajach, wymaga tłumaczenia apostille. A czy przekład apostille może wykonać każdy tłumacz? Niestety nie. Apostille i legalizacja to dokumenty posiadające moc prawną. W takich przypadkach wymagane jest uwierzytelnienie. Kto może uwierzytelnić przekład? Tylko tłumacz przysięgły posiada takie uprawnienia.

Tłumaczenie klauzuli apostille wymaga dużego doświadczenia oraz uprawnień. Tłumacz przysięgły to urzędnik podległy ministerstwu sprawiedliwości. Ta funkcja pozwala na poświadczanie wszelkich dokumentów. Szczególnie tych, które posiadają moc prawną.

Ile kosztuje tłumaczenie apostille? O dokładne koszty warto zapytać w biurze tłumaczeń. Współpracują one z tłumaczami przysięgłymi i w wielu przypadkach oferują darmową wycenę tłumaczenia.

Jakie dokumenty najczęściej poddawane są tłumaczeniom? Apostille może znaleźć się na wielu dokumentach. Mogą to być akta notarialne, umowy, wyroki sądowe czy teksty ustaw. Dokumentów jest na prawdę sporo.

 

Koniecznie sprawdź: Ile kosztuje tłumacz na ślubie cywilnym?