Jak kupić nieruchomości w Grecji?

Zakochałeś się w ojczyźnie demokracji? Marzysz o tym, aby zamieszkać tam na stałe? Zastanawia Cię tylko kwestia jak kupić nieruchomości w Grecji? Kraj ten od kryzysu finansowego, który miał miejsce w 2010 roku stał się bardzo atrakcyjny dla wszystkich tych osób, które szukają możliwości inwestycji lub po prostu chcą spełnić swoje pragnienie dotyczące zamieszkania w tym państwie. Trzeba jednak ostrożnie podchodzić do wszystkich ofert i mieć świadomość, że tamtejsza rzeczywistość zw. z nabywaniem domów i mieszkań różni się od tej, jaką znamy z rodzimego podwórka. Mając na uwadze Twoje dobro, podpowiadamy jak kupić nieruchomości w Grecji.

Krok pierwszy: jak kupić nieruchomości w Grecji – sposób nabycia

Istnieją różne sposoby nabywania nieruchomości w Grecji. W przypadku inwestorów dotyczą one głównie dwóch następujących elementów:

 • Nabycie na podstawie umowy: w tym przypadku kupujący i sprzedawca stawiają się przed notariuszem i podpisują akt. Ten następnie jest rejestrowany w lokalnym rejestrze katastralnym lub księdze wieczystej.

 • Nabycie nieruchomości w drodze aukcji publicznej: co ciekawe, od 2017 roku państwo greckie prowadzi też aukcje elektroniczne. Grecy i cudzoziemcy (osoby fizyczne lub prawne) mogą w tym uczestniczyć.

Krok drugi: jak kupić nieruchomości w Grecji – potrzebny Ci prawnik

Zgodnie z grecką literą prawa jeśli chcesz kupić nieruchomość, która kosztuje ponad 12 000 euro w Grecji kontynentalnej i 30 000 euro w Attyce, potrzebujesz prawnika.

Pomoc ta jednak jest wskazana również z innej przyczyny. Jakiej? Pomyśl, ktoś może sprzedać Ci dom i nie powiedzieć, że tak naprawdę ma dziesięciu właścicieli. Inna pułapka to przemilczenie faktu, że dom jest oznaczony przez Ministerstwo Archeologii jako zabytek i nie można nic remontować bez ich zgody. Istnieje także możliwość, że ziemia nie należy do tego, kto podaje się do właściciela czy dom postawiono nielegalnie.

Prawnik upewni się, że nie będzie żadnych problemów i możesz spokojnie nabyć interesującą Cię nieruchomość.

Będziesz także potrzebował inżyniera budownictwa, który zbada czy wszystko jest zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami.

Krok trzeci: jak kupić nieruchomości w Grecji – proces nabywania

Załóżmy, że znalazłeś swój wymarzony dom. Jego lokalizacja i cena są dla Ciebie atrakcyjne. Nie chcesz przepuścić takiej okazji. Zaczyna się teraz procce nabywania – tylko jak kupić nieruchomości w Grecji?

 • Po wyborze nieruchomości kupujący wyznacza prawnika do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności.

 • Prawnik sprawdza określoną nieruchomość w rejestrze gruntów. Upewnia się czy dana nieruchomość rzeczywiście należy do sprzedawcy i nie ma żadnych obciążeń (tj. hipoteki, zastawy, przejęcia itp.), a także sprzedawca posiada całość praw do niej.

 • Wydanie numeru podatkowego. Państwo greckie wymaga, aby każda strona transakcji (osoba fizyczna lub prawna) posiadała swój unikalny numer podatkowy przed nabyciem nieruchomości.

 • Przegląd techniczny nieruchomości. Nie jest to etap obowiązkowy, ale jest wysoce zalecany, ponieważ mogą wystąpić problemy z planowaniem lub strukturalne, które mogą spowodować, że sprzedaż stanie się nieważna lub inwestycja będzie niska.

 • Zapłata opłaty skarbowej (podatek transferowy). Obecnie stanowi 3% wartości transakcji.

 • Realizacja umowy nabycia przed notariuszem. Kupujący otrzymuje tytuł własności, który jest pierwszym krokiem do własności nieruchomości.

 • Rejestracja tytułu własności odbywa się w lokalnym rejestrze gruntów i jest absolutnym dowodem własności.

 • Rejestracja nieruchomości online w organach podatkowych.

Krok czwarty: jak kupić nieruchomości w Grecji – opodatkowanie

Własność nieruchomości w Grecji podlega rocznemu podatkowi (ENFIA), który jest obliczany na podstawie wartości każdej nieruchomości i łącznie z całkowitą wartością aktywów, które można mieć w ich portfelu.

Obecnie roczny podatek jest płatny w 5 ratach i dotyczy wszystkich rodzajów nieruchomości. Ten rodzaj podatku dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, niezależnie od tego, czy są rezydentami i / lub mają siedzibę w Grecji.

Dochód z nieruchomości (dotyczy to sytuacji tj.: wynajem krótko- lub długoterminowy, Airbnb, wynajem długoterminowy itp.) podlega także opodatkowaniu.

Osoby fizyczne, które korzystają z dochodów z czynszów są opodatkowane według różnych stawek. Z kolei osoby prawne posiadające nieruchomości są opodatkowane w różny sposób, ponieważ dochód z wynajmu jest traktowany jako przychód i podlega 29% podatkowi od osób prawnych.

Krok piąty: jak kupić nieruchomości w Grecji – kilka ważnych kwestii

Warto być także świadomym ograniczeń związanych z tematem „jak kupić nieruchomości w Grecji”. Jak się mówi, nieznajomość prawa szkodzi.

Ograniczenia dotyczą:

 • obszarów leśnych,

 • nieruchomości w regionach położonych blisko granicy,

 • nieruchomości poza strefą miejską,

 • nieruchomości na wybrzeżu,

 • nieruchomości na obszarach, w których znajdują się zabytki,

 • działek na obszarach o wyjątkowym pięknie naturalnym.