Jak wygląda rolnictwo w Portugalii?

Rolnictwo jest częścią tego, co stanowi istotę tego kraju. Większość tradycji i znaczna część kultury oparta jest na nim i procesach sektora pierwotnego. Rolnictwo, żywność rolno-spożywcza i napoje są zatem tradycyjnie podstawą gospodarki portugalskiej. Sektor ten w ostatnich latach zmienił się na nowo i opracował nowe techniki produkcji, a także nowe produkty. Aktualnie jest jednym z najbardziej innowacyjnych w portugalskiej gospodarce. Co więcej, został wielokrotnie nagrodzony na arenie międzynarodowej za jego przyszłościowe i nowoczesne dostosowanie do rynków globalnych.

Portugalia rolnictwo: ogólna charakterystyka

Rolnictwo w Portugalii opiera się na małych i średnich gospodarstwach. Sektor ten obejmuje również przedsiębiorstwa rolnicze ukierunkowane na eksport, wspierane przez firmy tj. Vitacress, Sovena, Lactogal, Vale da Rosa, Companhia das Lezírias i Valouro.

Jak podaje CaixaBank Research w sektorze nadal dominują małe nieruchomości (70% gospodarstw ma mniej niż 5 hektarów), podczas gdy producenci rolni zasadniczo odzwierciedlają starzejącą się grupę ludności o niskim poziomie wykształcenia. Przekłada się to na niższą produktywność w porównaniu do jej europejskich odpowiedników: średnia produkcja na hektar wynosi 1400 euro w Portugalii, w porównaniu do 2400 euro i 1700 euro odpowiednio w strefie euro i Hiszpanii. Pod względem średniej rocznej produkcji na pracownika różnica jest jeszcze większa: 16 400 euro w Portugalii w porównaniu z 47 900 euro w Hiszpanii i 57 200 euro w strefie euro jako całości.

Portugala rolnictwo: co uprawiają Portugalczycy?

Główne uprawy uprawiane w Portugalii to:

 • zboża (pszenica, jęczmień, kukurydza i ryż),

 • ziemniaki,

 • winogrona (na wino),

 • oliwki,

 • pomidory.

Portugalia rolnictwo: największy na świecie eksporter pasty pomidorowej i wina

Portugalia jest jednym z największych na świecie eksporterów pasty pomidorowej i wiodącym eksporterem win. Sprzedaż zagraniczna pomaga zrównoważyć koszty importowanej pszenicy i mięsa.

Portugalia rolnictwo: kraj w 1/3 zalesiony

Ponad jedna trzecia Portugalii jest zalesiona. Większość obszarów górskich dobrze nadaje się do leśnictwa i produktów leśnych tj.:

 • korek,

 • żywice,

 • drewno sosnowe,

 • drewno eukaliptusowe.

Wartość rynkowa tych naturalnych produktów wzrosła i rośnie zapotrzebowanie na przemysł.

Portugalia rolnictwo: przemysł rybny

Długa linia brzegowa Portugalii i obfitość ryb w otaczających wodach sprzyjały rozwojowi przemysłu rybnego. Przemysł rybny napędzają tu:

 • sardynki,

 • sardele,

 • tuńczyki,

 • dorsze.

Portugalia rolnictwo: ekologiczne gospodarstwa

W ostatnich latach można było zaobserwować wzrost rolnictwa ekologicznego w tym kraju. Z zaledwie 73 producentów w 1993 roku szybko wzrosło do ponad 1500 w 2005 roku. Obecnie ponad 2000 km2 jest tak prowadzonych.

Nagłe zainteresowanie rolników rolnictwem ekologicznym wyraźnie wiąże się ze wsparciem finansowym oferowanym przez Unię Europejską i wyższymi cenami rynkowymi.

W niektórych przypadkach, tj. gaje oliwne w północnych i środkowych regionach, tradycyjne rolnictwo jest zbliżone do metod rolnictwa ekologicznego, co ułatwia konwersję.

Co więcej, Portugalczycy są coraz bardziej świadomi zdrowia i środowiska, co tłumaczy rosnące zainteresowanie naturalną żywnością. Ich rosnąca siła nabywcza zachęca do tego rozwoju.

W 2011 roku już ponad 220 000 hektarów było zarządzanych ekologicznie, co odbiło się w liczbie 5938 producentów rolnych działających właśnie w taki sposób.

Portugalia rolnictwo: patrząc w przyszłość

Caixabank Research podkreśla, że wzrost handlu światowego, zwiększone spożycie zdrowej żywności oraz wysiłki sektora na rzecz zwiększenia jego międzynarodowej pozycji również odegrały ważną rolę w pobudzaniu działalności rolniczej.

W latach 2007-2018 eksport towarów rolnych odnotował średni roczny wzrost o 9,6%, wyższy niż eksport ogółem towarów (3,4%).

Eksport owoców, który stanowi około połowę całego eksportu towarów rolnych, jest głównym motorem tego postępu.

Wśród innych składników największy wzrost odnotowały owoce czerwone, owoce cytrusowe i orzechy, przy średnim rocznym eksporcie odpowiednio o 33,1%, 24,7% i 6,3%.

Następnie nastąpił eksport ropy naftowej, który wzrósł średnio o 14,6% w tym okresie.

Trzeci największy wzrost odnotowano w dziedzinie produkcji zwierzęcej, przy czym eksport mięsa wzrósł średnio o 12,7% rocznie w ciągu ostatniej dekady.

Nie możemy zapominać o znaczeniu eksportu produktów pochodnych przemysłu spożywczego, który napędzany jest przez sektor rolny i stanowi około 9% całego eksportu towarów.

Handel międzynarodowy będzie nadal odgrywał ważną rolę w określaniu pływalności działalności rolniczej. Nawet jeśli spowolnienie popytu zewnętrznego w 2019 roku może spowodować bardziej umiarkowany wzrost eksportu towarów rolnych, istnieją czynniki, które wspierają konsolidację większej internacjonalizacji sektora. Czynniki te obejmują:

 • wysiłek włożony jest w penetrację nowych rynków, tj.: Chiny, Japonia i Indie,

 • geografia tego kraju oferuje szczególne korzyści, w szczególności klimat, który pozwala mu wprowadzać produkty na rynek wcześniej niż w innych krajach (zwłaszcza owoce i warzywa), a to przekłada się na rosnącą tendencję w eksporcie do krajów Europy Środkowej i Północnej,

 • istnieje tendencja do zawierania umów między producentami a międzynarodowymi firmami działającymi w sektorze detalicznego handlu żywnością,

 • niektórzy rolnicy podjęli kroki w dziedzinie inteligentnego rolnictwa, którego korzyści będą coraz bardziej widoczne w przyszłości w zakresie prowadzenia działalności rolniczej jako całości.