Jak zostać tłumaczem języka migowego?

tlumacz migowy, jezyk migowy, egzaminy tlumacz migowy

Jak zostać tłumaczem migowym? Co to takiego tłumacz SJM i tłumacz PJM? Czy są jakieś kłopoty przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Pytań jest wiele, a temat bardzo ważny. Lawrence Clark Powell powiedział „pisz, by cię zrozumiano. Mów, by cię usłyszano. Czytaj, by się rozwijać”. Brian Tracy z kolei zauważa „komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią popracujesz, możesz bardzo szybko poprawić jakość każdej części swojego życia”. Zaś Julian Tuwim napisał „w mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne”. Jak więc jest to z językiem migowym w kontekście zawodu tłumacza? Oto kilka podstawowych i ważnych informacji dla osób zainteresowanych językiem migowym i zawodem tłumacza migowego.

Tłumacze migowi

Tak naprawdę wiele osób nie ma nawet bladego pojęcia o tym, jak zostać tłumaczem języka migowego. A co można w ogóle powiedzieć o języku migowym? Jak go zdefiniować? I kim jest tłumacz języka migowego? Odpowiedzi na te pytana przybliżą lepiej temat. Zacznijmy od tego, że 19 sierpnia 2011 roku Sejm uchwalił Ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się. To podstawowy dokument, do którego warto zajrzeć, jeśli interesujesz się językiem migowym.

A czym jest sam język migowy? Centrum Edukacji Języka Migowego (CEJM) rozróżnia:

  • System Językowy Migowy (SJM) – to tak zwany język migany, który zachowuje strukturę gramatyczną polskiego, wykorzystuje znaki migowe do budowania wypowiedzi słownej. Stosowany jest zawsze z językiem mówionym.
  • Polski System Migowy (PJM) – Naturalny Język Migowy nazwany Polskim Językiem Migowym, który w niewielkim stopniu wspierany jest wymową lub artykulacją. Co ważne, Polski Język Migowy posiada swoją gramatykę pozycyjno-przestrzenną – na sens wypowiedzi ma wpływ szyk, a także sposób, w jaki prezentowane są znaki określające wyrazy.

Być może zainteresuje Cię również:

Kto może zostać tłumaczem języka migowego?

Zastanawiasz się, kto może zostać tłumaczem języka migowego? Interesuje Cię, jakie kryteria i przez kogo są stosowane w przypadku tłumaczy polskiego języka migowego? Wszystko odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku. Z tego dokumentu jasno wynika, że tłumaczem języka migowego na poziomie biegłym może zostać osoba, która ma ukończone 21 lat, a także posiada certyfikat T2 lub tytuł eksperta języka migowego wydany przez Polski Związek Głuchych. Ale to nie wszystko. Należy posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie może toczyć się przeciwko kandydatowi na tłumacza postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, a także nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wniosek z tego płynie jeden; wcale nie tak prosto zostać tłumaczem języka migowego. Każda osoba, która myśli o tym, aby wykonywać ten zawód powinna mieć na uwadze wszystkie te kryteria, aby móc spełnić swoje marzenie.

Kursy języka migowego

Jak zostać tłumaczem języka migowego? Procedury certyfikacji tłumacza języka migowego ustala Polski Związek Głuchych Zarząd Główny. Także on określa procedury przeprowadzania egzaminu i wydaje certyfikaty. Jeśli ktoś chce zostać kwalifikowanym tłumaczem migowym powinien pamiętać o tym, że egzaminy certyfikujące są dwa razy w roku. Warto śledzić stronę PZG oraz CEJM, ponieważ dokładana jego data podawana jest do publicznej wiadomości na 30 dni przed egzaminem. Egzaminy zwykle odbywają się w sesji wiosennej (nie później niż do 30 kwietnia) oraz w sesji jesiennej (nie później niż do 30 listopada).

O czym trzeba pamiętać w kontekście uzyskania uprawnień na tłumacza języka migowego? Na 60 dni a nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu kandydat na tłumacza migowego powinien przesłać drogą elektroniczną do Zarządu Główne PZG wniosek i takie załączniki jak skan lub kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, a także dowód uiszczenia opłaty wstępnej. Do 7 dni kandydat otrzyma informację czy został zakwalifikowany do egzaminu.

Nowe procedury egzaminacyjne obowiązujące od 4 marca 2014 roku odbywają się na trzech poziomach:

  • Certyfikat N – jest to egzamin, który daje możliwość otrzymania certyfikatu tłumacza dla osoby z wadą słuchu. Na czym polega ten egzamin? W trakcie testu odbywają się trzy sprawdziany sprawdzające rozumienie, czy dana osoba potrafi się komunikować, a także tłumaczenie i etyka tłumacza. Ważna informacja jest taka, że o ten certyfikat może ubiegać się każda osoba, trzeba mieć tylko wykształcenie średnie oraz znać język migowy i bardzo dobrze posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.
  • Certyfikat T1 – ma on za zadanie określić umiejętności tłumacza migowego na poziomie podstawowym. Każdy kandydat jest tu sprawdzany w trzech obszarach: rozumienie, komunikacja oraz tłumaczenie i etyka tłumacza. O ten certyfikat możesz starać się, jeśli masz wykształcenie średnie, odbyłeś kurs języka migowego i znasz minimum 750 znaków migowych.
  • Certyfikat T2 – ten egzamin bada kompetencja tłumacza migowego na poziomie biegłej znajomości języka. T2 to tak naprawdę cztery sprawdziany, które sprawdzają takie umiejętności jak: rozumienie, komunikacja, tłumaczenie oraz wiedza o głuchych i etyka tłumacza. Trzeba jednak podkreślić ty, że o ten certyfikat może ubiegać się wyłącznie osoba, która ma już certyfikat T1 (i to od minimum 3 lat), ma zrobione policealne studium języka migowego lub wykształcenie wyższe na poziomie licencjata.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie. Warto też znaleźć w sieci grupę tłumaczy języka migowego, z którymi będziesz mógł podyskutować, zapytać o różne kwestie czy zwyczajnie porozmawiać o swojej pasji i języku migowym.

Tłumacz języka migowego – gdzie szukać zatrudnienia?

A gdzie może szukać zatrudnienia tłumacz języka migowego? Gdzie można pracować z osobami głuchymi przy tłumaczeniach? Powróćmy na chwilę do wcześniejszej części naszego artykułu – pamiętasz SJM i PJM? Dlaczego o tym Ci przypominamy? Jeśli chcesz pracować jako tłumacz migowy, przede wszystkim warto zadbać o biegłą znajomość SJM, czyli Systemu Języka Migowego. Jest to tak ważne, ponieważ używa się go w telewizji, w trakcie wystąpień publicznych, podczas różnych konferencji czy na spotkaniach biznesowych. Oczywiście jeśli przebrnąłeś przez etap nauki języka migowego, znasz go na poziomie biegłym i posiadasz certyfikaty, możesz też poszukać pracy w takich miejscach jak: ambasady i konsulaty, straż graniczna czy nawet policja. Warto także śledzić ogłoszenia banków i innych tego typu instytucji, które szukają pracowników, którzy dostarczą im usługę tłumacza języka migowego, aby profesjonalnie obsłużyć klientów niesłyszących czy niedosłyszących. Gdzie jeszcze można pracować? Na przykład w szkołach i ośrodkach wychowawczych, gdzie uczą się osoby niedosłyszące. Osoba uprawniona do tłumaczeń języka migowego może także pomagać osobom niesłyszącym podejmując się pracy w szpitalu. Zawsze można też udzielać korepetycji. To i tak nie wyczerpuje możliwości. Jak mówią, kto szuka, ten znajdzie. Trzymamy kciuki!