Norwegia imigranci – najmniejszy wzrost do 2005 roku

Temat – Norwegia imigranci – elektryzuje wielu z nas. Czy naprawdę jest to raj dla ludzi poszukujących nowego miejsca do życia i pracy? Jak wygląda rzeczywistość? Statistics Norway w marcu 2019 roku opublikowało dane, z których wynika, że wzrost liczby imigrantów w Norwegii jest najniższy od wielu lat. Wzrost wyniósł 18 400 w 2018 roku, co czyni go najmniejszym od 2005 roku.

Norwegia imigranci – kilka faktów dotyczących Norwegii

 • Nazwa: Norwegia, Królestwo Norwegii

 • Stolica: Oslo

 • Język urzędowy: norweski

 • Powierzchnia: 385 297 km², 67. państwo na świecie

 • Populacja: 5,328 212 (dane z 2019), 120. miejsce na świecie pod względem liczby ludności

 • Wskaźnik wzrostu populacji: 0,94%

 • Wskaźnik urodzeń: 12,2 urodzeń / 1000 osób

 • Śmiertelność: 8 zgonów / 1000 osób

 • Grupy narodowe i etniczne: Norwedzy – 86%

 • Religia dominująca: luteranizm

 • Jednostka monetarna: korona norweska

 • Niepodległość: rozwiązanie unii ze Szwecją, 7 czerwca 1905 roku

Norwegia: imigranci – kilka faktów z historii

Zastanawiało was kiedyś, kiedy tak naprawdę miała miejsce pierwsza imigracja do Norwegii?

 • Historycy podają, że rozpoczęła się w epoce Wikingów. Praktyka małżeństw królewskich była powszechna w europejskich arystokracjach, a także wszędzie indziej.

 • Liga Hanzeatycka wprowadziła handel na dużą skalę w Bergen i północnej Norwegii.

 • Wydobycie w Kongsberg, Røros i innych miejscach było możliwe dzięki imigrantom z pobliskich krajów.

 • W XIX wieku rozwój mleczarni i przemysłowa eksploatacja wodospadów zależały od imigrantów.

 • Przed założeniem uniwersytetu w Christianii w 1811 roku prawie wszyscy urzędnicy z około 1500 lat byli migrantami.

 • W latach 60. XX wieku w wyniku popytu na pracę na wtórnym rynku pracy pojawili się głównie mężczyźni z Pakistanu i Turcji – szukali pracy w sektorze naftowym.

 • W latach 80. XX wieku zwiększył się napływ osób ubiegających się o azyl głównie z Iranu, Chile, Wietnamu, Sri Lanki i byłej Jugosławii.

Norwegia imigranci – dane liczbowe

Skoro interesuje was temat – Norwega imigranci – przejdźmy do konkretnych danych liczbowych! Jak podaje Statistics Nowary na początku 2019 roku w Norwegii było:

 • 765 100 imigrantów,

 • 179 300 norweskich rodziców imigrantów.

Jak te liczby mają się do ogólnej populacji tego kraju? Już mówimy!

 • Imigranci stanowili 14,4% całkowitej populacji w Norwegii (stan na dzień 1 stycznia 2019 roku),

 • urodzone w Norwegii dzieci imigrantów stanowili 3,4% populacji.

3,4% urodzonych dzieci ma rodziców imigrantów

1 stycznia 2019 roku 179 300 osób w Norwegii to dzieci imigrantów. Największy procent z nich stanowili:

 • dzieci z pakistańskich rodzin – 17 300 osób,

 • dzieci z somalijskich rodzin – 14 200),

 • dzieci z polskich rodzin – 13 300.

Pochodzenie imigrantów

Statistics Nowary podaje, że w ciągu ostatnich trzech lat grupa syryjskich uchodźców odnotowała najwyższy wzrost, z 3 400 imigracjami w 2018 roku.

Imigranci z Polski nadal stanowią największą grupę imigrantów w kraju, z 98 700 osobami. Na drugim miejscu plasują się Litwini – 39 300 osób. Na trzecim miejscu są Szwedzi – 35 600.

Wspomniani wcześniej Syryjczycy są tutaj w grupie ok. 30 800 osób.

Oslo ma największą ilość imigrantów w kraju

Oslo miało największą populację imigrantów i urodzonych w Norwegii dzieci imigrantów.

Stan z 1 stycznia 2018 roku pokazuje, że:

 • 168 700 mieszkańców Oslo to imigrantami,

 • 54 100 osób urodziło się w Norwegii jako dzieci imigrantów,

 • imigranci i ich dzieci urodzone w Norwegii stanowią 33,1% całej populacji stolicy.

Co więcej, Statistics Nowary podaje, że przedmieścia o najwyższym odsetku osób ze środowisk imigracyjnych to:

 • Stovner. Søndre Nordstrand,

 • Alna,

 • Grorud.

Mieszka tam aż 50% imigrantów w Oslo!

Norwegia imigranci: liberalizm a imigranci

Od początku XXI wieku do dziś norweska imigracja charakteryzuje się bardziej liberalnym podejściem do imigracji zarobkowej, a także surowszą polityką wobec osób ubiegających się o azyl.