Populacja Japonii

Kraj Kwitnącej Wiśni wciąż dla większości z nas jest egzotycznym miejscem na świecie. Myśląc o tym państwie zazwyczaj przychodzi nam na myśl Tokio, Okinawa, samuraje, gejsze, bonsai, Fuji czy kocie figurki. Coraz częściej jednak dochodzą nas słuchy na temat wieku Japończyków – żyje tam najwięcej stulatków na świecie. Co więcej, komunikaty płynące z telewizji, radio, pracy oraz Internetu pokazują nam, że populacja Japonii spada z roku na rok. Jak to wygląda? Przybliżamy garść danych!

Populacja Japonii: kartka z historii

Od XVIII wieku do pierwszej połowy XIX wieku populacja Japonii utrzymywała się na stałym poziomie ok. 30 mln. Zaczęła rozszerzać się wraz z postanowieniem przez Japończyków zbudowania nowoczesnego państwa. W 1926 roku osiągnęła już 60 mln, a w 1967 roku przekroczyła 100 mln.

Wzrost populacji Japonii spowolnił w ostatnich latach. Dane spisu ludności z 2015 roku pokazują, że całkowita populacja Japonii wynosiła 127,09 mln osób. Był to spadek o 962 607 osób w porównaniu do spisu ludności z 2010 roku.

Populationof.net podaje, że populacja Japonii spadnie o 388 000 w 2019 roku i osiągnie 125 473 000 w 2020 roku. Migracja (w tym imigracja i emigracja) zwiększa populację o 50 000 osób rocznie. Przeciętnie w Japonii jest 998,210 urodzeń i 1 388 850 zgonów rocznie. Gęstość zaludnienia w Japonii zmieniła się z 318,8 w 1980 roku do 349,7 w 2017 roku.

Tempo wzrostu populacji wynosi minus 0,31% (369 000 mieszkańców, w tym 1 337 937 zgonów). Demografia Japonii obejmuje 64 441 000 kobiet i 61 443 000 mężczyzn, co oznacza, że na 1000 kobiet przypada 954 mężczyzn. Jeśli chodzi o rozkład wieku, 17,3% populacji (21 790 520) ma 19 lat lub mniej, 54,8% populacji (69 034,786) jest w wieku od 20 do 64 lat, a 27,9% populacji (35 083 871) ma więcej niż 65 lat.

Populacja Japonii – oficjalne dane

Liczba dzieci urodzonych w 2018 roku była najniższa odkąd zaczęto opracowywać statystyki dotyczącego tego tematu w Japonii. Dane opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej przedstawiają ponury obraz demografii kraju.

  • Na dzień 1 kwietnia (wtedy przypada tu Dzień Dziecka) 2018 roku w Japonii było 15,53 mln dzieci (w wieku poniżej 15 lat). To o 170 tys. mniej niż rok wcześniej i kolejny rok z rzędu ze spadkiem od 1982 roku,

  • ponadto stosunek dzieci w całej populacji również osiągnął najniższy poziom – 12,3%,

  • prefektura Okinawa miała najwyższy współczynnik dzietności na poziomie 1,89, a Tokio najniższy, 1,20,

  • statystyki pokazują, że w Kraju Kwitnącej Wiśni jest 7,85 mln chłopców i 7,48 mln dziewcząt. Odsetek dzieci w ogólnej populacji Japonii spadł o 0,2 punktu procentowego do poziomu 12,1%,

  • od 1995 roku populacja osób starszych (65 lat i więcej) jest większa niż populacja dzieciństwa.

Populacja Japonii – pokolenie ludzi starszych

Co więcej, statystyki ministerstwa pokazują, że liczba zgonów w Japonii wzrosła w 2018 roku

o 22 085 w porównaniu z rokiem poprzednim do 1 362 482. Jest to największy spadek od końca II wojny światowej.

Pokolenie osób starszych jest tu coraz większe. Osoby w wieku 65 lat lub starsze stanowiły 28,5% populacji, co stanowiło około 124,22 mln na dzień 1 października 2018 roku.

Populacja Japonii – coraz mniej ludzi decyduje się założyć rodzinę

Pojawianiu się na świecie dzieci, które mogłyby stanowić zrównoważenie ilości osób starszych i zgonów, nie sprzyja także spadek ilości zawieranych małżeństw, które są najbardziej naturalnym miejscem poszerzania rodziny.

W 2018 roku 584.438 par wzięło ślub, co oznacza spadek o 20.428 w porównaniu z poprzednim rokiem. Tymczasem 208 333 pary rozwiodło się, jest to o 3 929 mniej niż przed rokiem.

Średni wiek pierwszego małżeństwa pozostaje niezmieniony od 2014 roku i wynosi 31,1 lat dla mężczyzn i 29,4 lat dla kobiet.